0 Kč

Jak motivovat děti

VĚDECKY PODLOŽENÉ PŘÍSTUPY PRO RODIČE, PEČOVATELE A UČITELE

Zdroj: https://developingchild.harvard.edu/resources/how-to-motivate-children-science-based-approaches-for-parents-caregivers-and-teachers/

Center on the Developing Child

Jaký je nejlepší způsob jak motivovat děti? Přirozená motivace k tomu porozumět světu kolem nás začíná v raném dětství. Tento typ motivace je buď podporován, nebo potlačován zážitky, které dětem poskytují dospělí. Psychologický výzkum poukazuje na řadu slibných přístupů, které rodiče a praktici mohou užívat, aby podpořili pozitivní motivaci a učení se během vývoje.

1   NECHEJTE SE VÉST DĚTMI

Malé děti se přirozeně zaměřují na nové předměty a události. Mají sklon odvrátit pozornost od věcí  důvěrně známých, ale také od nových, které jsou příliš složité. Když vzájemně komunikujete s dětmi, všímejte si, čemu věnují pozornost, a nechejte se vtáhnout do jejich zájmů.

2   VZBUĎTE ZVĚDAVOST

I velmi malé děti usilovně zkoumají předměty – zvláště ty, které se chovají překvapivě. Když něco upustí nebo hodí na podlahu, touží dozvědět se, co se pak stane. Poskytněte dětem příležitosti vyzkoušet si nové předměty – a nechejte je stát se aktivními průzkumníky (nechejte jim vůdčí roli v prozkoumávání/učení se).

3   PODPOŘTE U DĚTÍ HRAVÝ PRŮZKUM

Když dostanou příležitost, děti každého věku se spontánně zabaví hrou. Složkami hry jsou přesně ty, které podporují zvídavost: hra je svou vnitřní podstatou motivující, dává příležitost pro neotřelé zážitky a učení se od ostatních, vyžaduje aktivní zapojení se, a to vše může posílit sociální vazby a snížit stres. Když jste ve svém životě příliš vytížení nebo je váš život neuspořádaný, může být pro vás těžké najít si čas a prostor pro podpoření dětské hry, ale je to důležitý aspekt vývoje.

4   BĚHEM UČENÍ UPŘEDNOSTŇUJTE SOCIÁLNÍ INTERAKCI

V digitální době máte na výběr mnoho výchovných počítačových aplikací, které jsou navrženy pro děti, dokonce šestiměsíční. Nicméně ani nejlépe navržené a nejúčinnější aplikace nemohou nahradit přirozenou sociální interakci s dospělými a vrstevníky. V jedné studii se děti učily prvky jazyka efektivněji tváří v tváři učiteli nebo videu. Nedávný výzkum ukazuje, že malé děti se mohou učit z digitálních médií, jako jsou dotykové tablety, ale sociální interakce během této poznávací zkušenosti se jeví jako základní.

5   POSKYTNĚTE DĚTEM DOSTATEK MOTIVAČNÍCH VÝZEV

Děti jsou motivované dosažitelnými cíli. Jak v dětství, tak i později je potřebné úsilí k udržení motivace, ale úspěch může být reálně dosažitelný. Motivaci mohou ztratit, když je úkol příliš snadný, ale také když je příliš náročný až nedosažitelný. Videohry zvládají tento základní princip učení účinně tím, jak neustále zvyšují úroveň motivační výzvy v souladu s aktuálními schopnostmi dítěte, a poskytují okamžitou zpětnou vazbu na jeho výkon.

6   DEJTE DĚTEM VOLBU NÁPLNĚ ČINNOSTI

Děti jsou motivovanější, když mají nějaký stupeň nezávislosti, a mohou si zvolit úkoly, které pro ně osobně mají nějaký smysl. Mohou-li si vybrat náplň činnosti nebo mají alespoň malý manévrovací prostor, pokud jde o to, jak má být úkol proveden, je pravděpodobnější, že je projekt nepřestane bavit.

7   POSKYTUJTE JEN NEZBYTNÉ STIMULY

Když děti dostanou znenadání odměnu za něco, co je baví dělat samo o sobě, dost možná to začnou dělat, jen když budou vědět, že budou opět následně odměněny. Kdykoli je to možné, využijte spíše přirozenou dětskou zvědavost a sklon k tomu, aby se snažily dosáhnout uskutečnitelného cíle, než abyste slibovali odměnu.

8   CHVALTE RADĚJI PROCES NEŽ VÝSLEDEK

Když chválíte děti za jejich intelekt nebo úroveň zručnosti – nebo známku či zlatou medaili, kterou obdržely – může to vést k orientaci na výkon. Mohou být motivovány získat více ocenění, ale také se možná naučí vyhýbat činnostem, v nichž nevynikají, pro strach z negativního ocenění. Výkonností se tlak zvyšuje, jak dětí postupují ve škole, a je to spojeno s depresí a úzkostí návdavkem ke zmenšení radosti z poznávání. Když chválíme děti pro jejich snahu a pomáháme jim, aby pochopily neúspěch jako příležitost k učení se a zlepšení (než abychom se jednoduše soustředili na výsledek), budou mít větší motivaci k tomu, aby se více snažily, a pravděpodobně si budou více věřit, že dokáží dosáhnout toho, co si předsevzaly.

9   UDRŽTE SI BLÍZKÝ VZTAH S DOSPÍVAJÍCÍMI

Dospívání je období, kdy mnozí mladí lidé riskují a posouvají hranice. Tento trend z větší části odráží, jak jsou přirozeně přitahováni k neotřelým a vzrušujícím zážitkům, které maximalizují příležitosti k poznání a jsou důležité na cestě přechodu k nezávislosti. Vzhledem k tomu, že dospívající mladí lidé jsou více motivování oceněním svých vrstevníků, mohou pociťovat jako společensky více uspokojující následovat riskující vůdce nebo vystoupit do popředí porušením hranic. Nicméně dospívající s blízkými rodinnými vazbami jsou méně náchylní k hazardování. Vysoká rodičovská podpora a otevřený dialog jsou spojeny s méně závadovým chováním, včetně menšího sklonu k užívání návykových látek a kriminalitě. Buďte vnímaví a poskytujte podporu, při vědomí, že mladiství procházejí ve svých mozcích, tělech a sociálních vztazích takovými změnami, že v tu chvíli se jim může riskantní chování zdát přitažlivé. Udržujte těsná pouta s mladistvými dospívajícími a veškeré komunikační kanály ponechte stále otevřené.

Pro hlubší informaci o vědě zabývající se motivací, čtěte zde (Working Paper 14: Understanding Motivation: Building the Brain Architecture That Supports Learning, Health, and Community Participation).

Zdroj:

Center on the Developing Child

 Překlad: Jakub Brunner

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!