0 Kč

Plány na prázdniny pro děti

Některé děti zvládají odloučení od rodiny někdy opravdu těžko, prožívají úzkosti. Proto stojí za to pomoci dítěti zjistit, z čeho má úzkost. Často je nejlepší se v takových situacích poradit s odborníkem, jestli by nějaké techniky mohly dítěti pomoci úzkost a obavy zvládnout, ev. zda je akce v danou chvíli je pro dítě opravdu prospěšná. V určitém období je dokonce nejlepším rozhodnutím prostě akci zrušit a počkat, až se dítě bude cítit tak bezpečně, že samo o nějakou podobnou akci projeví zájem.

Někdy ale může stačit jen dobrý přístup založený na přijetí obav a emocí dítěte a možnost spolurozhodování o akci, aby dítě zažilo pocit, že má situaci pod kontrolou:

  1. Vymyslíme program, který nám pro děti dává smysl a sdělíme ho dítěti: "Mám představu, že bys v červenci jel/a na tábor." Když dítě tento návrh odmítne, zkusíme zjistit důvod.
  2. Nejdříve tedy vyjádříme pochopení: "Aha, tak tomu rozumím, že tohle je pro tebe náročné. Je něco, co by ti v takových chvílích pomohlo?"
  3. Vysvětlíme, proč jsme na tábor dítě chtěli poslat: "Nechci jen, abys byl/a jen doma." A uvedeme důvody, proč jsme chtěli, aby dítě jelo přímo na konkrétní akci.
  4. Dáme dítěti možnost vymyslet alternativní plán, který splňuje kritéria, která jsou pro nás důležitá: "Jestli tam jet nechceš, můžeš zkusit na tu dobu najít něco podle sebe. Mám k tomu ale tyto podmínky." A pak je vyslovíme. Nejčastěji jde o to, aby byl program smysluplný, nebo aby se dítě hýbalo, nebo aby bylo v prostředí, kde může rozvíjet kamarádství, příp. může hrát roli také cena pobytu. U menších dětí může pečující osoba s vyhledáváním jiné akce dítěti pomáhat. "Pokud splní tvůj návrh tyto podmínky, tak nemám problém ti to umožnit."
  5. Když to je možné, lze dítěti také nabídnout, za jakých podmínek bychom pro dítě na akci přijeli a odvezli ho domů, pokud by pro něj byla situace nezvladatelná. Pak je nutné dohodu dodržet. Rodiče se někdy bojí, že pak dítě bude vyžadovat takový přístup vždy. Ukazuje se ale, že když dítě ví, že situace není bezvýchodná, postupně se může samo rozhodovat, že začne stres překonávat.

Vnímají-li děti, že máme na mysli jejich prospěch, nepropadají pocitu, že se jich jen chceme zbavit. A pokud mají možnost se na rozhodnutí podílet, bývá pro ně pak snazší pochopit, daleko lépe přijímají takové rozhodnutí.

Předsevzetí.jpg

O tom, jak rozvíjet vztah s dětmi i v rodině, najdete daleko víc tipů v knize (re)DESIGN RODINY PRO 21. STOLETÍ.