Kontaktujte nás: +420 722 898 888 | institut@fyso.cz
0 Kč

Vratislav Hlásek

“Jednodušší život se jednodušeji žije!”

Padesát let svého života prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, partner, manžel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto životní role u něj propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život.

Více než 25 let práce s dětmi a mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí ho dovedlo k sledování nových poznatků neurobiologie, ke studiu moderních sebeuvědomovacích metod a k tradiční práci s tělem.

“Moje cesta k pomoci druhým začala, stejně jako u většiny ostatních, z potřeby uniknout vlastním nevyřešeným problémům. Teprve uvědomění si této skutečnosti a aktivní přístup k řešení sebe sama, mi umožnily nalézt osobní svobodu, získat potřebný nadhled a výrazně si zjednodušit život.”

Díky tomu mohl provést již stovky lidí při hledání jejich vlastních řešení pro svobodný život. Nalézat osobní svobodu pomáhá klientům především následujícími metodami:

Individuální koučování

  • Přemýšlivým rozhovorem vede klienta k objevování různých omezení v jeho způsobu myšlení o sobě, lidech i ostatních věcech.
  • Mentoringem o fungování a schopnostech našeho mozku pak nabízí možnosti k jejich překonání.
  • Konfrontací klientova individuálního životního příběhu s přirozeným potřebami a obecnými kulturními schématy, mu vytvoří prostor pro pochopení sebe sama
  • Provázením podpoří klienta při přijímání vlastní přirozenosti a při inventuře dosavadních hodnot a otevře mu prostor pro objevení či potvrzení smyslu jeho konání i pro to jak ho svobodně realizovat.

Skupinové či párové koučování

  • Metodou moderovaného rozhovoru pomáhá odstraňovat komunikační bariéry ve firmách, partnerských krizích či rodičovských problémech, a to především s ohledem na minimalizování jejich negativního dopadu na děti.

Práce s tělem

  • Formou provázeného prožívání pomáhá při řešení problémů s přijetím sebe sama, se zvládáním trémy či studu, s nejistotou v osobní i partnerské intimitě či sexualitě ap.

Některé z projektů, které v současné době realizuje:

Narodit se do rodiny

Formování osobnosti a získávání zkušenosti v raném věku je důležité k úspěchu a spokojenosti v celém životě. Pro každé malé dítě jsou pozornost, péče a bezpečí zásadní pro to, aby mohlo být v dospělosti úspěšné a tím i přínosnou součástí společnosti. Od roku 2008 spolu se svou rodinou otevírá cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které postupně poskytla dočasný domov  17 opuštěným miminkům.

Rodina v klidu

Závislost dětí pouze na dvou nebo dokonce jen na jednom rodiči je neskutečně křehký a ve skutečnosti vlastně nerealizovatelný koncept. Rodina bude v klidu až tehdy, když se v ní budou moci cítit všichni její členové bezpečně, její chod nebude pro nikoho nekonečně vyčerpávající a ztráta některého z jejich členů nepovede k jejímu zhroucení. Rodina v klidu pomáhá rodičům pochopit, že na výchovu dětí nemusí a ani by neměli, být sami. Přirozeně se o výchovu dětí starala vždy celá tlupa, později pak vesnice. I v dnešní době existují možnosti, jak si okolo sebe vytvořit spolupracující síť, ať už jde o pomoc s hlídáním dětí, sdílení prostředků mezi rodinami nebo společné cesty. Sdílená ekonomika se již rozbíhá, sdílení péče o děti bude nutným další krokem, aby se rodiče ani děti nezbláznili a naše společnost, která unikátním způsobem umožňuje zvýšit míru osobní svobody, nevymřela.

Osobní stránky: www.hlasek.net