0 Kč

O Institutu

Posláním institutu je pochopit a vysvětlit, jak různé způsoby předávání sociálních návyků a návyky samotné ovlivňují zdravý vývoj člověka a naopak, jaký vliv mají fyzikální, biochemické, biologické a další procesy lidského těla na průběh socializace.

Pochopení fyziologické podstaty socializace je výjimečně důležité především při volbě odpovídajících způsobů péče o nedospělé jedince v jednotlivých fázích jejich vývoje a nastavování vhodných podmínek při jejich přechodu do dospělosti.

Odbornou prací, publikováním v českém jazyce a vzdělávacími programy si náš institut bere za cíl objevovat a předávat pochopení těchto mechanismů nejen odborníkům z příslušných institucí, učitelům, vychovatelům a pracovníkům v náhradní rodinné péči, ale též všem rodičům a těm, kteří před rodičovstvím teprve stojí.

.

Zakladatel

Institut fyziologické socializace založil Vratislav Hlásek jako odborné pracoviště zkoumající teoretické myšlenky, vědecké poznatky a funkční techniky nashromážděné během padesáti let, které prožil jako dítě, student, učitel, vychovatel v dětském domově, podnikatel, lektor, rodič, kouč a pěstoun na přechodnou dobu. Všechny tyto role propojuje touha po objevování lidské přirozenosti, prožívání individuální svobody a přebírání osobní odpovědnosti za vlastní život.

Více zde.