0 Kč

O Institutu

Institut fyziologické socializace založil Vratislav Hlásek ve snaze překlednout rozpor mezi evoluční přirozeností člověka a kulturním prostředím. K této minimalizaci vedou dvě cesty, obě potřebné.

  1. Výchova jedinců pomocí fyziologické socializace
  2. Změna kulturních norem, které jsou se zdravou socializací neslučitelné

Hlavní činností institutu je budování základny znalostí jak fyziologicky socializovat. Následně tyto znalosti nabízíme veřejnosti publikační činností nebo seminářy, a používáme je při práci s jednotlivci, páry, rodinami i firmami. Smyslem výše uvedeného je pomoci lidem odstraňovat minimálně ty překážky ke šťastnému životu, které si vytvářejí sami.

Naše hodnoty

  • Jsme otevření realitě, i když je v rozporu s naším dosavadním poznáním. Odmítáme nevyvratitelné ideologie i dogmata.

  • Vycházíme z evoluční přirozenosti člověka. Místo potlačování a popírání člověka jako vyvíjející se živé bytosti, upřednostňujeme jeho kultivaci do daného kulturního prostředí. Zároveň prosazujeme takové změny tohoto prostředí, které dovolují každému jedinci, zdravě se socializovat.

  • Stavíme na prakticky ověřeném vědeckém poznání. A stejně tak nabízíme naše vědomosti a zkušenosti k dalšímu užití.

  • Praktikujeme celostní přístup (nejen k člověku). Snažíme se vše chápat v souvislostech. A to jen v souvislostech reálných, nikoliv imaginárních. Proto vše ověřujeme v praxi.

  • Myslíme na svobodnou budoucnost. Svou činností zvyšujeme pravděpodobnost, že naše další generace zde na Zemi a v budoucnu i mimo ni s sebou ponesou principy svobodné společnosti.

  • Nebojíme se ověření v praxi, proto jsme podnikatelský subjekt, nikoliv dotovaná instituce. To, že se naše produkty založené na předchozích hodnotách úspěšně prodávají, považujeme za jednoznačné potvrzení jejich užitečnosti.

Na základě těchto hodnot stavíme všechny naše produkty a služby.

Zatím především re|designujeme a školíme další re|designéry. K tomu vydáváme knihy a publikujeme v klasických i online médiích.

Do budoucna chystáme častější semináře a přednášky. Plánujeme vlastní výzkum. A jsme otevřeni případné spolupráci i v dalších oblastech, pokud bude v souladu s našimi hodnotami i tématem.