Re|Design

Klient si díky re|designu zvědomuje své vzorce myšlení i chování. Následně se, s případným mentoringem, rozhoduje, jestli takové vzroce chce nechat, nebo změnit. Když změnit, s pomocí re|designéra své návyky mění.

Re|design probíhá individuálně, první sezení je nezávazné.


Osobní re|design

Centrem pozornosti je osoba klienta a jeho vzorce chování i myšlení. Pomáhá k pochopení, uspořádání myšlenek, a získání nadhledu nad situací. Díky tomu vede k objevům řešení. Navíc učí nadhled si získávat, pro využití i v budoucnu.

Zobrazit více


Partnerský re|design

Pomáhá překonávat komunikační bariéry pochopením sebe i svého partnera a vzorců chování, podle kterých oba v partnerství jednají a reagují.  Zvědomuje propojení mezi životním příběhem, lidskou přirozeností a ukazuje možnosti řešení vztahových témat.

Zobrazit více


Rodinný re|design

Děti se rozvíjejí velmi rychle. To vytváří tlak na schopnost vytvářet a proměňovat vztahy s dětmi i s partnerem podle toho, jak se potřeby členů rodiny mění. Dispozici bytu většinou změníme, ale měnit musíme i přístupy k dětem, rodinný time managment, partnerskou komunikaci, rozdělení kompetencí, předávání odpovědnosti dětem aj, tedy redesignovat prostředí, ve kterém rodinu vytváříme. I tak závažná situace, jakým může být krize partnerského vztahu nebo úmrtí v rodině, nemusí znamenat rozpad rodiny, pokud dojde k vědomému citlivému re|designu.

Zobrazit více


Týmový re|design

Pomáhá definovat týmovou vizi a hodnoty, pochopit týmovou dynamiku, nastavit leadership a zlepšit komunikaci. Vhodné pro týmy o 2 a více členech.


Business re|design

Pro firmy i samotné podnikatele. Zvyšuje výdělečnost byznysu skrze asistenci s nastavením a komunikací priorit, budováním leadership schopností klíčových lidí, nastavením delegování práce, nebo zkvalitněním vztahů uvnitř i vně firmy.

 

 

Objednání na re|design

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.