0 Kč

Institut fyziologické socializace

FYZIOLOGICKÁ SOCIALIZACE

zdravá cesta od narození k úspěšné dospělosti

 

Socializace označuje proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy chování, schopnosti a učí se sociálním rolím.

Fyziologická znamená biologicky zdravé, přirozené, schopné života. Opak patologického, nezdravého, neschopného života. Aby tělo jako celek zdravě fungovalo i přesto, že ho socializujeme do evolučně nepřirozeného, současného kulturního prostředí.

 

Naše proč:

Mezi lidskou evoluční přirozeností a současným kulturním prostředím se nachází rozpor. Ten je možné zmírnit, probíhá-li socializace člověka fyziologicky správně. 

Pokládáme otázky a hledáme odpovědi právě na toto téma. Tím budujeme základnu znalostí pro jedince i instituce, které mají za cíl zvyšovat počet fyziologicky socializovaných lidí.

Více o Institutu

Co děláme?

   

Nejnovější články, zajímavosti a rozhovory

 

Nekupujte dětem věci ani zážitky, kupujte jim lidi (Vratislav Hlásek v podcastu Davida Krajíčka, 30. 7. 2020)

O re|designu rodiny s Alžbětou Hláskovou (podcast O rodičovství, Anna Szabó, 22. 3. 2020)

Vratislav Hlásek s Martinem Veselovským (DVTV, 7. 7. 2020)

Vratislav Hlásek 13. host DEEP TALKS od Petra Ludwiga (YouTube, 6. 4. 2018)

  • Plány na prázdniny pro děti

    U některých dětí rodiče na začátku řešili nějakou náročnou situaci, a tak pak trpí pocitem viny, že se na dítě dobře citově nenapojili. Nebo se u dítěte v raném období jejich vývoje střídalo příliš mnoho pečujících osob a dítě si nevytvářilo pevnou vazbu ke svým rodičům... pokračovat

  • Puzzlování

    U některých dětí rodiče na začátku řešili nějakou náročnou situaci, a tak pak trpí pocitem viny, že se na dítě dobře citově nenapojili. Nebo se u dítěte v raném období jejich vývoje střídalo příliš mnoho pečujících osob a dítě si nevytvářilo pevnou vazbu ke svým rodičům... pokračovat