Institut fyziologické socializaceNová kniha
50 PILÍŘŮ DOSPĚLOSTI

www.50piliru.czFYZIOLOGICKÁ SOCIALIZACE

zdravá cesta od narození k úspěšné dospělosti

Socializace označuje proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy chování, schopnosti a učí se sociálním rolím.

Fyziologické znamená biologicky zdravé, přirozené, schopné života. Opak patologického, nezdravého, neschopného života. Aby náš organismus jako celek zdravě fungoval i přesto, že ho socializujeme do současného, evolučně nepřirozeného, kulturního prostředí.

 

Mezi lidskou evoluční přirozeností a současným kulturním prostředím se nachází rozpor. Ten je možné zmírnit, probíhá-li socializace člověka fyziologicky správně. 

Pokládáme otázky a hledáme odpovědi právě na toto téma. Tím budujeme základnu znalostí pro jedince i instituce, které mají za cíl zvyšovat počet fyziologicky úspěšně socializovaných lidí.

Více o Institutu

Co děláme?

   

Nejnovější články, zajímavosti a rozhovory

 

Nekupujte dětem věci ani zážitky, kupujte jim lidi (Vratislav Hlásek v podcastu Davida Krajíčka, 30. 7. 2020)

Vratislav Hlásek s Martinem Veselovským (DVTV, 7. 7. 2020)

Vratislav Hlásek 13. host DEEP TALKS od Petra Ludwiga (YouTube, 6. 4. 2018)