Rodinný re|design

Stejně jako u partnerství, rodina stojí na jednotlivých lidech. Změny celku jsou možné skrze změny myšlení a chování rodičů nebo vychovatelů. Rodinný re|design se sice zaměřuje na rodinu, ale změnu v rodině přináší skrze práci s jednotlivcem.

Děti nasávají svět jako houba. Nerozlišují přínosné od škodlivého chování, prostě napodobují. Proto je důležité vést takový život, jaký chceme na dítě přenést.

K tomu je důležité rozumět vývoji dítěte. Jak se učí, co potřebuje, co chce. Jak si s dítětem vybudovat dobrý vztah. Jak nenásilně měnit nevhodné chování. Jak ze závislého dítěte vychovat silného, zdravého a odpovědného dospělého.


Rodinný re|design je vhodný pro

Výchovu k úspěšné dospělosti

Plánování rodičovství

Pochopení změn způsobených těhotenstvím

Poučení se o zdravém vývoji dítěte

Nastavování rozšířené rodiny

Vyrovnání se s nemocí nebo hendicapem

Pochopení sexuálního života rodičů

Řešení sporů s prarodiči

Dělení rodičovských rolí

Zlepšení sourozeneckých vztahů

Utříbení si výchovy pro děti každého věku

Zlepšení vztahu s dítětem

Poskytnutí zdravé opory k osamostatnení dítěte