Osobní re|design

Veškeré lidské vztahy s živými i neživými entitami, mají jedno společné. Vždy je na jednom konci vztahu "já".

Jestliže je život souhrnem všech vztahů, pak ho můžeme zkvalitnit, zkvalitněním onoho "já". K čemuž jako první krok vede zkvalitnění vztahu k sobě. Pochopení sebe, přijmutí sebe, chování se na základě sebe.

Zkvalitnění "sebe" se proto promítá do všemožných oblastí života.


Osobního re|design je vhodný pro

Nalezení sebe sama

Vytvoření důvěry k sobě a svému tělu

Poznání a pochopení svých emocí

Zlepšení mezilidské komunikace

Srovnání si nedobrých vztahů

Vyrovnání se se smrtelností svou i svých blízkých

Zvládnutí rozvodu, rozchodu i rozpadu jiných vztahů

Vyrovnání se s nemocí nebo hendicapem

Zvládnutí ztráty zaměstnání

Zvýšení vlastní produktivity

Řešení osobní krize